SCHMIDT Technology
Brenner- und Ofenbau SS 20.651        
Müllverbrennung SS 20.600        
Partikelzähler SS 20.260 SS 20.400      
Trocknungsprozesse SS 20.260 SS 20.500 SS 20.651    
Halbleiter,- Solar- und Waferproduktion SS 20.250 SS 20.260 SS 20.400 SS 20.420  
Motorprüfstände SS 20.651        
Lackieranlagen SS 20.200 SS 20.500 SS 23.400    
Bodenreinigung SS 20.500        
Labor-, Pharma- und Reinraumtechnik SS 20.400 SS 20.415 LED SS 20.420 SS 20.515 LED SS 23.400
Medizintechnik SS 20.500        
Kläranlagen / Biogas SS 20.600        
Lebensmittelindustrie SS 20.500        
Verpackungstechnik SS 20.415 LED SS 20.500      
Fördertechnik SS 20.500        
Zementherstellung SS 20.651        
Druckluft SS 20.261 SS 20.600 SS 30.300 IL 30.0xx  
Heizung und Klima HVAC 100