SCHMIDT Technology
Brenner- und Ofenbau SS 20.651        
Müllverbrennung SS 20.600        
Partikelzähler SS 20.260 SS 20.400      
Trocknungsprozesse SS 20.260 SS 20.500 SS 20.651    
Halbleiter,- Solar- und Waferproduktion SS 20.250 SS 20.260 SS 20.400 SS 20.420  
Motorprüfstände SS 20.651        
Lackieranlagen SS 20.200 SS 20.500 SS 23.400    
Bodenreinigung SS 20.500        
Labor-, Pharma- und Reinraumtechnik SS 20.400 SS 20.415 LED SS 20.420 SS 20.515 LED SS 23.400
Medizintechnik SS 20.500        
Kläranlagen / Biogas SS 20.600        
Lebensmittelindustrie SS 20.500        
Verpackungstechnik SS 20.415 LED SS 20.500      
Fördertechnik SS 20.500        
Zementherstellung SS 20.651        
Druckluft SS 20.261 SS 20.600 SS 30.300    
Heizung und Klima HVAC 100